Despre conferință

Stimularea dezbaterilor va urmări:

 • educaţia pentru valorile olimpice;
 • prezentarea  formelor în care organizaţii guvernamentale şi nonguvernamentale realizează educaţia pentru sport;
 • identificarea unor modalităţi eficiente de combinare a componentelor educației pentru educatia psihomotrică;
 • strategii de  dezvoltare a sportului de performanță;
 • rolul kinetoterapiei în recuperarea post-traumatică.

Tematica

Activităţile motrice, sportul, influenţează pozitiv personalitatea individului, din punct de vedere cognitiv, evaluarea informaţiei va fi uşurată prin intermediul agenţilor socializatori, dezvoltarea fizică va modifica simţitor creşterea stimei de sine și integrarea socială.

Educaţia fizică este una dintre cele mai vechi forme de exercitare a acţiunii formative. Antichitatea greacă ne demonstrează cu prisosință acest lucru. În mod firesc, sportul trebuie să facă parte din diapazonul multiform al structurării personalităţii. Această componentă a educaţiei cuprinde un cumul de activităţi ce contribuie la dezvoltarea fiinţei umane prin cultivarea şi potenţarea dimensiunii psihofizice a fiinţei, prin păstrarea unei armonii dintre fizic şi psihic, dintre psihomotricitate şi intelectivitate, voinţă, emotivitate, proiectivitate, caracter.

Anul Centenarului este un bun moment de conștientizare a eforturilor ce trebuie depuse pentru dezvoltarea valorilor culturale, sportul fiind o componentă importantă a culturii, vectorul care pune în valoare calitatea actorilor sociali, dintr-o altă perspectivă, care duce către o Românie educată, o Românie care se dezvoltă prin cultură. Preocuparea noastră poate deveni importantă prin identificarea unor  căi de formare a comportamentelor, atitudinilor ce vizează exxcelența prin performanță.

Fair-play și fericire prin activități sportive

 • Educarea valorilor universale prin intermediul valorilor olimpice
 • Sportul de loisir și efectele sale în educația psihomotrică
 • Perenitatea valorilor,
 • Strategii de dezvoltare a sportului din România
 • Creșterea calității vieții
 • Învățarea motrică

Sportul de performanță – factor determinant al creșterii nivelului de excelență al educației societății

 • Strategia sportului de performanță în România
 • Cercetări şi studii consacrate sportului de performanță – subiecte, metodologii și tendinţe
 • Biomecanică aplicată în sport
 • Fiziologie sportivă și biochimie
 • Management și marketing în sport

Kinetoterapie și motricitate specială

 • Tehnologie şi axiologie
 • Recuperare post-traumatică
 • Reeucare motrică
 • Ergoterapie