Abilitare2024-06-05T15:12:15+03:00

Abilitarea  se face în conformitate cu următoarele acte normative:

Legături utile: https://www.uaic.ro/studii/studii-universitare-de-doctorat/abilitare/

INFORMAŢII REFERITOARE LA SUSŢINEREA PUBLICĂ A TEZELOR DE ABILITARE

 ANUL 2022

Numele și prenumele candidatului – Prof. univ. dr. Manolachi Veaceslav
Domeniul în care va susține teza de abilitare – Ştiinţa Sportului şi Educaţiei Fizice
Instituția unde candidatul este titular – Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi
Curriculum Vitae – CV _ Manolachi Veaceslav 
Rezumatul tezei de abilitare – Rezumat Teza Abilitare _ Manolachi Veaceslav
Lista de lucrări a candidatului – Lista lucrari stiintifice _ Manolachi Veaceslav
Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale de către candidat – Fisa de indeplinire standarde minimale _ Manolachi Veaceslav
Data, ora și locul susținerii tezei de abilitare – 24 OCTOMBRIE 2022, ORA 10.00, Sala: DECANAT.
Componența comisiei de abilitare: – Comisie abilitare Manolachi Veaceslav; Propunere comisie abilitare Manolachi Veaceslav
Raportul comisiei de abilitare –

 ANUL 2021

Numele și prenumele candidatului – Prof. univ. dr. Ene-Voiculescu Carmen
Domeniul în care va susține teza de abilitare – Ştiinţa Sportului şi Educaţiei Fizice
Instituția unde candidatul este titular – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Curriculum Vitae – CV _ Ene-Voiculescu Carmen.pdf
Rezumatul tezei de abilitare – Rezumat Teza Abilitare _ Ene-Voiculescu Carmen.pdf
Lista de lucrări a candidatului – Lista lucrari stiintifice _ Ene-Voiculescu Carmen.pdf
Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale de către candidat – Fisa de indeplinire standarde minimale _ Ene-Voiculescu Carmen.pdf
Data, ora și locul susținerii tezei de abilitare – 14 decembrie 2021, ora 9.00, Sala S8 – Corp D
Componența comisiei de abilitare: – Propunere comisie abilitare Ene-Voiculescu Carmen.pdf; Comisie abilitare _ENE-VOICULESCU CARMEN
Raportul comisiei de abilitare – raport comisie abilitare Ene Voiculescu Carmen

Numele și prenumele candidatului – Conf. univ. dr. Ungurean Bogdan Constantin
Domeniul în care va susține teza de abilitare – Ştiinţa Sportului şi Educaţiei Fizice
Instituția unde candidatul este titular – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Curriculum Vitae – CV _Ungurean Bogdan Constantin.pdf 
Rezumatul tezei de abilitare – Rezumat Teza Abilitare _Ungurean Bogdan Constantin.pdf
Lista de lucrări a candidatului – Lista lucrari stiintifice _Ungurean Bogdan Constantin.pdf
Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale de către candidat – Fisa de indeplinire standarde minimale _Ungurean Bogdan Constantin.pdf
Data, ora și locul susținerii tezei de abilitare –14 decembrie 2021, ora 11.00, Sala S8 – Corp D

Componența comisiei de abilitare: – Propunere comisie abilitare Ungurean Bogdan Constantin.pdf; Comisie abilitare _UNGUREAN BOGDAN-CONSTANTIN
Raportul comisiei de abilitare – raport comisie abilitate Ungurean Bogdan

Go to Top